Pokerspelet Seven Card Stud eller, sjustöt som det heter på svenska, får alla spelare sju kort var. Detta är också det som gett upphov till spelets namn. Tre kort spelas mörka och är då bara synliga för den individuelle spelaren själv. De resterande fyra korten som delas är öppna och synliga för bordets andra spelare. Spelet inleds med att tre kort delas ut direkt. Resterande kort delas ut ett i taget med avbrott för satsningsrundor mellan utdelningarna. Inga gemensamma kort förekommer i detta spel. Seven Card Stud, ingår i gruppen stötpoker och är det mest populära spelet i den gruppen.

Första till tredje kortet.

Insatserna kallas ofta tio/tjugo vilket innebär att den lilla insatsen ligger på tio enheter och den stora insatsen ligger på tjugo enheter. Spelarna lägger var och en in en ante som är bestämd sedan innan. När alla lagt en ante delas tre kort ut till spelarna där ett av korten är ett öppet ”door card”. Den spelare som har det lägsta kortet av de synliga korten gör då en Bring-in och satsar hälften av lilla beten. Skulle två spelare ha samma valör på sina lägsta kort börjar spelaren som sitter närmast till vänster om given. Spelarna som följer kan välja om de vill lägga sig, syna eller höja insatsen.

Fjärde till sjunde kortet och spelets avslut.

När det fjärde kortet delats ut börjar den spelare som har den högsta synliga valören att satsa eller passa. Skulle det vara så att den spelare som börjar har ett synligt par kan den spelaren välja att satsa antingen den stora insatsen eller den lilla insatsen. När det femte kortet är delat kan spelarna endast satsa stora insatser. Korten fyra till sex delas ut öppna så att alla spelare kan se dem. Återstår fler än en spelare i potten och det sjunde kortet har delats ut, då vinner den spelaren som har den högsta pokerhanden bestående av fem kort.